Uitwisseling persoonsgegevens buiten een inwoner om

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Purmerend houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. Ook is de FG het aanspreekpunt bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente. In mijn blogs geef ik u een inkijkje in de vragen en klachten die aan mij zijn voorgelegd.

Uitwisseling persoonsgegevens, zonder toestemming

Binnen de gemeente worden dagelijks duizenden persoonsgegevens van inwoners verwerkt. Vaak liggen die gegevensverwerkingen voor de hand:
- Als u in Purmerend komt wonen, wordt u ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
- Als u slecht ter been bent, kunt u een Wmo-voorziening aanvragen.

Soms liggen die gegevensverwerkingen minder voor de hand:
- Als u met uw kind een jaar in het buitenland gaat wonen, wisselt de school hierover met de leerplichtambtenaar gegevens uit. De leerplichtambtenaar geeft dit weer door aan afdeling Burgerzaken.
- Als u een bezwaarschrift indient tegen een geweigerde vergunning, wisselen de vakafdeling en afdeling Juridische Zaken hierover gegevens uit.

In dit soort gevallen vragen de afdelingen van de gemeente u geen toestemming om uw gegevens te verwerken of met elkaar uit te wisselen. Dit komt omdat de wet al regelt dat de gemeente dit mag.

Uitwisseling persoonsgegevens, met toestemming

Soms vraagt u een dienst aan de gemeente:
- Om automatisch te checken of u recht hebt op kwijtschelding van belasting.
- Om u op de hoogte te houden van een project in uw wijk.

In dat geval mogen gemeentelijke afdelingen uw gegevens alleen verwerken of met elkaar uitwisselen als u hier vóóraf toestemming voor gegeven hebt. Er is namelijk geen wet die de gemeente hiervoor al de bevoegdheid geeft.

Eisen aan toestemming

De Europese privacywet (AVG) zegt dat de gemeente u alleen om toestemming mag vragen als u ook “nee” tegen de gemeente kunt zeggen. Geeft u bijvoorbeeld geen toestemming voor een automatische check op kwijtschelding van gemeentelijke belasting, dan kunt u hiervoor ook zelf een aanvraagformulier invullen. Ook moet de gemeente precies aangeven voor welke gegevensverwerking u toestemming geeft, hoe lang u toestemming geeft en hoe u een toestemming kunt intrekken.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of over de verwerking van uw gegevens door de gemeente? Neem dan contact met mij op via FG@Purmerend.nl.

Christel de Jong
Functionaris Gegevensbescherming gemeente Purmerend