Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de APV stelt de gemeente regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden.

Het niet-naleven van regels uit een APV wordt gezien als een overtreding, waar een straf op staat.

Voorbeelden van zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn verboden op het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte, samenscholingsverboden, voorschriften voor het aanplakken van biljetten, voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval.

De APV wordt gepubliceerd op Overheid.nl bij de lokale wet- en regelgeving.