Duurzaamheidslening

Hoe werkt het

De gemeente biedt onder bepaalde voorwaarden een lening van maximaal € 25.000,00 om deze energiebesparende maatregelen te financieren.

  • U doet eerst de aanvraag online bij de gemeente.
  • Wij controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
  • Daarna ontvangt u van ons een toewijzingsbrief of een afwijzingsbrief.
  • Met de toewijzingsbrief dient u de aanvraag voor de lening online in bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voorwaarden

  • U bent eigenaar en bewoner van een woning in Purmerend.

Bij de aanvraag dient u de volgende gegevens toe te voegen:

  • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden)
  • een opgave van een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
  • indien aanwezig, een kopie van de samenvatting van een maatwerkadvies

Voor welke maatregelen

Maatregelen waarvoor een duurzaamheidslening kan worden verkregen.

a) dakisolatie
b) duurzame ventilatie**
c) energielabel actualiseren*
d) gasafsluiting*
e) gevelisolatie
f)  groene daken
g) kleinschalige windturbine
h) lage temperatuur verwarmingsinstallatie
i)  maatwerkadvies voor verduurzamen woning*
j)  raamisolatie
k) regenwaterberging*
l) aansluiting op collectief warmtenet
m) vloerisolatie
n) warmtepomp
o) warmte koude opslag installatie
p) warmte terug win installatie
q) zonnepanelen***
r) zonneboiler

* Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

** Uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.

*** Van het leenbedrag dat u declareert bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt bij een zonnepaneelsysteem het btw-bedrag afgetrokken. Het verschil tussen het leenbedrag en de factuur (btw) wordt door u betaald aan de leverancier. Het btw-bedrag zal te zijner tijd aan u door de belastingdienst worden overgemaakt, mits u (of de leverancier) daar bij de belastingdienst een aanvraag voor heeft gedaan.

Bij elke duurzame maatregel waar gelijktijdig een subsidie aanvraag voor loopt wordt het subsidiebedrag afgetrokken van het te lenen bedrag.