Laden, lossen - ontheffing

Wat u moet weten

Onder laad en losactiviteiten wordt het daadwerkelijk laden en lossen (in- en uitladen) verstaan maar ook de bijbehorende activiteiten zoals het slaan van autoportieren en het starten en wegrijden van voertuigen.

Kosten

  • ontheffing voor maximaal twee weken € 24,95

  • ontheffing langer dan twee weken met maximale geldigheidsduur van één jaar € 105,50

Geluidsnormen

Bij bedrijven (inrichtingen)

De geluidsnormen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) gelden niet voor laden en lossen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Tijdens deze tijden is laden en lossen zonder beperkend geluidsniveau toegestaan.

In de avond- en nachtperiode is laden en lossen in beginsel gebonden aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Deze normen bepalen het maximale geluidsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen.

Uitzonderingen op deze hoofdregel:

  • indien het geluidsniveau niet door middel van maatregelen kan worden bereikt,
  • wanneer het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is dan 65 dB(A).

Bij particulieren

Voor het laden en lossen bij particulieren gelden geen geluidsnormen. De geluidsoverlast moet zo veel mogelijk worden beperkt. Zo dient u met betrekking tot de laad- en lostijden rekening te houden met omwonenden.

Reguliere uren

Reguliere laad- en losuren waarvoor geen ontheffing nodig is:

Voetgangersgebied Centrum

  • Zondag t/m donderdag 06.00 - 12.00 en 17.30 - 22.00
  • Vrijdag 06.00 - 12.00 en 21.00 - 22.00
  • Zaterdag 06.00 - 10.00 en 17.00 - 22.00

Warenmarkt

  • Dinsdag: 00.00 - 14.00

Koemarkt

  • Zondag t/m vrijdag 06.00 - 12.00
  • Zaterdag 06.00 - 10.00