Leerlingenvervoer

Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in Purmerend wonen kunnen bij de gemeente een aanvraag voor het vervoer naar en van school indienen. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor het vervoer van huis naar school en terug.

Wat u moet weten

De regeling is voor:

  • Leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs met een structurele (niet tijdelijke) lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

  • Leerlingen in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

  • Leerlingen die naar een basisschool met een bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) gaan en hiervoor verder moeten reizen.

Voorwaarden

  • Er wordt eerst gekeken of reizen met het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) mogelijk is.
  • Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • De afstand tussen de woning van uw kind en de school moet groter zijn dan 6 kilometer.
  • Als de afstand huis/school minder bedraagt dan 6 km dan is vervoer alleen mogelijk als er volgens de school sprake is van bijzondere omstandigheden.

NB: Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen alleen aanspraak maken op leerlingenvervoer als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van het inkomen kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht voor het (speciaal) basisonderwijs.

Beslissing

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier met noodzakelijke bijlagen. Uitstel met 4 weken is mogelijk. In dat geval ontvangt u schriftelijk bericht. Binnen 14 dagen nadat de beslissing is genomen, maken we dit aan u bekend.