Overweerse Polderdijk

De woning op de Overweerse Polderdijk 4 is nu tijdelijk bewoond. Het oude pand wordt op korte termijn gesloopt.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

Het college heeft besloten dat op deze locatie twee woningen worden teruggebouwd.

Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf

Vervolg

Binnenkort wordt hiervoor een bestemmingsplanwijziging opgestart.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
woningen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
2