Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland (en de meeste Europese landen). De gehandicaptenparkeerplaats kunt u aanvragen bij Loket WMO.

Wat u moet weten

 • De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor de passagier in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen met een parkeerschijf 3 uur onbetaald parkeren op een betaalde parkeerplaats (met of zonder bord 'algemene gehandicapten parkeerplaats') in de binnenstad.
 • Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf moeten goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats is lokaal bepaald. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt staat onderaan de schriftelijke beschikking.
 • Uw parkeervergunning voor bewoners of bedrijven komt te vervallen als uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegewezen. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt namelijk gezien als een eigen parkeervoorziening.
 • Als u 2 auto’s heeft en 1 daarvan op eigen terrein kan parkeren, kunt u maximaal 1 parkeervergunning aanvragen.

Voorwaarden

Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder (GPK-B).
 • Er zijn geen bezwaren van verkeerstechnische aard voor de aanleg.
 • U heeft geen eigen garage of parkeergelegenheid op eigen erf.
 • Het complex waar u woont, heeft geen eigen parkeerplaatsen.

Bezwaar buren of andere omwonenden

Als u voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komt, kunnen buren of andere belanghebbenden hier bezwaar tegen aantekenen.

Aanvragen

Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen, neem dan contact op met Loket Wmo.

Kosten

 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats € 362,62
 • Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats € 228,38
 • Wijzigen kenteken € 66,49.