Parkeerkaart voor gehandicapten

Heeft u moeite met lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Of u rijdt altijd mee als passagier en kunt niet zonder hulp van de bestuurder komen waar u wilt zijn? Het kan zijn dat u dan recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Er bestaat een kaart voor een bestuurder van een auto en een kaart voor een passagier die meerijdt met een auto. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden. U moet altijd de originele kaart gebruiken in de auto, een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart is niet geldig en kan leiden tot een bekeuring.

Wat u moet weten

 • Als het om een eerste aanvraag voor een GPK gaat wordt altijd medisch advies gevraagd bij een onafhankelijk medisch adviseur.
 • Als u eerder een GPK als bestuurder heeft gehad en nu een kaart vraagt als passagier, wordt ook medisch advies gevraagd.
 • Als u verlenging aanvraagt van uw GPK is medisch advies niet altijd noodzakelijk. Een administratieve afhandeling voldoet als de arts bij uw eerdere aanvraag heeft aangegeven dat medische herbeoordeling bij een nieuwe aanvraag niet nodig is.
 • Als u in aanmerking komt voor een GPK wordt u uitgenodigd om de kaart persoonlijk af te halen bij het Loket Wmo in het stadhuis. Vergeet niet een recente pasfoto mee te nemen.
 • WLZ-instellingen kunnen ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart voor het vervoer van hun bewoners. De kaart staat dan op naam van de directeur van de instelling.

Voorwaarden

Om een GPK aan te vragen moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.

Aanvraag als bestuurder

 • U beschikt over een geldig rijbewijs.
 • U heeft een aandoening of gebrek.
 • Er is sprake van een aantoonbare fysieke loopbeperking van langdurige aard.
 • Ook met een gebruikelijk hulpmiddel kunt u niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopen.

Aanvraag als passagier

 • U heeft een aandoening of gebrek.
 • Er is sprake van een aantoonbare fysieke loopbeperking van langdurige aard.
 • Ook met een gebruikelijk hulpmiddel kunt u niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopen.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continue afhankelijk van de hulp van de bestuurder van de auto.

Permanent rolstoelgebonden

Alleen als u permanent rolstoelgebonden bent, kunt u in aanmerking komen voor een GPK als bestuurder én passagier. Een onafhankelijk arts van Trompetter en Van Eeden (TreVe) onderzoekt of u aan deze voorwaarden voldoet. De arts onderzoekt u zelf of vraagt informatie op bij uw huisarts of specialist.

Aanvragen

Om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan te vragen neemt u contact op met het Loket Wmo.

Kosten

Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet u betalen. U kunt pinnen bij het Loket Wmo. Als u niet in aanmerking komt voor een GPK krijgt u de betaalde leges niet terug van de gemeente.

 • Eerste aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) € 189,40
 • Verlenging GPK met medisch advies € 189,40
 • Verlenging GPK zonder medisch advies € 100,00
 • Duplicaat bij diefstal/verlies € 43,00