Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

Geheimhouding aanvragen of opheffen kunt u digitaal regelen via DigiD. Of maak een afspraak om dit persoonlijk in het stadhuis te regelen.

Wat u moet weten

  • Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven.
  • Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan niet-commerciële instellingen, zoals verenigingen, instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.
  • Een verzoek om geheimhouding voor de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) betekent niet dat de inschrijving in hun register automatisch wordt beëindigd. U moet zelf het kerkgenootschap verzoeken uw persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.
  • Geheimhouding geldt niet voor instanties zoals deurwaarders, advocaten, pensioenfondsen en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Zij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uw gegevens op te vragen bij de gemeente.

Meenemen naar de afspraak

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Kosten

Geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen of opheffen is gratis.