Urgentieverklaring

Als u noodgedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

U kunt alleen een urgentieverklaring aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • De Nederlandse nationaliteit heeft, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) of een geldige verblijfsvergunning.
 • Ingeschreven staat in Purmerend op het adres waar u feitelijk woont.
 • Kunt bewijzen dat u minstens 2 jaar in Purmerend woont.
 • Een jaarinkomen heeft (waarover u belasting betaalt) dat niet hoger is dan € 40.765,- (peiljaar 2022) of een gezamenlijk (met uw partner) jaarinkomen heeft van € 45.014,- (peiljaar 2022).
 • Goed zelfstandig kunt wonen.
 • Geen schulden heeft of u heeft een regeling getroffen voor uw schulden.
 • Ingeschreven staat als woningzoekende en minder dan 10 jaar inschrijfduur bij een woningcorporatie heeft.
 • Sociale of medische problemen duidelijk aantoonbaar zijn.
 • Niet in een zorginstelling woont.

Als u voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt u niet automatisch in aanmerking voor een urgentieverklaring. Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig naar uw situatie.

Het aanbod sociale huurwoningen in de gemeente Purmerend is beperkt. Er zijn veel woningzoekenden en er is een lange wachttijd. Een aanvraag voor een urgentieverklaring bekijken we daarom zorgvuldig. Als u een urgentieverklaring krijgt betekent dit dat andere woningzoekenden nog langer moeten wachten op een huis.

Wij willen u er ook op wijzen dat er gezien het te kort aan woningen in de gemeente van u mag worden verwacht dat u ook buiten de regio naar woningen zoekt. Hierdoor vergroot u de kans om een zelfstandige woning te vinden.

Als u in aanmerking komt voor een urgentie voor een sociale huurwoning dan worden uw gegevens doorgegeven aan een woningcorporatie. Deze gaat voor u op zoek naar een passende woning.

U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring bij:

 • Echtscheiding of verbreking samenwoning, tenzij er sprake is van volledige zorg voor al uw minderjarige kinderen.
 • Een moeilijke situatie terwijl u bij iemand woont.
 • Een te groot huishouden en/of een te klein huis.
 • Een woning die in slechte staat is.
 • Het niet accepteren van een woning via het gewone systeem of het opeisen/houden van uw huidige woning.
 • Een tijdelijke huurovereenkomst die binnenkort afloopt.
 • Dakloosheid door eigen toedoen.
 • Een te hoog inkomen en/of vermogen.

Voldoet u aan de voorwaarden en bent u van mening dat u eventueel in aanmerking komt voor een urgentieverklaring dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Loket Wmo. Tijdens dit telefonisch gesprek zal worden beoordeeld of u inderdaad voldoet aan de voorwaarden en er een aanvraagformulier aan u kan worden verzonden.

Een urgentieverklaring aanvragen kost € 43,-