Rijbewijs

Wat u moet weten

U kunt aanvragen:

 • Het eerste rijbewijs, beginners, eerste aanvraag;
 • Verlenging geldigheidsduur van het bestaande rijbewijs, voordat het verstrijkt;
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie;
 • Beschadigd rijbewijs: Is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen hebt u slechts recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete;
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): Uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig, waarin deze beperking is verwerkt;
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een buiten Nederland behaald rijbewijs, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft; 
 • Omwisselen van Nederlands militair rijbewijs: Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is als zodanig niet algemeen geldig (bv. in het buitenland). Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.
 • Vernieuwing van een linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen.

U krijgt de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid niet meer mee; het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) registreert deze digitaal.


Document afhalen

 • U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs. Maak eerst een afspraak voor het afhalen van uw rijbewijs!
 • U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk ophalen. Neem het afhaalbewijs en uw vorige rijbewijs mee. Als u geen vorige rijbewijs hebt vanwege een een vermissing, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U dient het rijbewijs binnen 3 maanden op te halen. Na 3 maanden vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.
 • Heeft u uw rijbewijs verlengd, dan bent u verplicht het oude rijbewijs in te leveren (ook bij omwisseling van militair of buitenlands rijbewijs).

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, rijbewijs en/of een geldig verblijfsdocument)
 • Uw oude rijbewijs
 • Een pasfoto; deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
  Lees hier de eisen waar de foto aan moet voldoen
  Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.
 • Geld: bij elke balie kunt u pinnen

Eventueel:

 • Proces-verbaal vermissing huidige rijbewijs
 • Voor een militair rijbewijs ook het militaire rijbewijs
 • Voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs ook het buitenlandse rijbewijs
 • Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart) mee.

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland
 • Bij het afhalen van uw rijbewijs moet u het oude rijbewijs inleveren. Een ongeldig gemaakt rijbewijs mogen wij niet meer teruggeven
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen EU-onderdaan? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben

Kosten

Product Kosten
Afgifte, vernieuwen of omwisselen rijbewijs € 41,00
Spoedaanvraag € 34,10 extra
Bij vermissing € 43,50 extra