Sociaal Woonakkoord 2030

De gemeenten Purmerend en Beemster en de woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale en Woonzorg Nederland presenteren gezamenlijk het Sociaal Woonakkoord Purmerend 2030. Dit akkoord komt voort uit de prestatieafspraken 2021-2024 tussen bovengenoemde partijen en de huurdersverenigingen. Het doel is om op middellange termijn samen te werken aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen.

Bovendien wordt gewerkt aan vitale, leefbare en inclusieve buurten met een variëteit aan woningaanbod. Het Sociaal Woonakkoord Purmerend 2030 sluit aan bij de bestaande afspraken die nu gelden in beide gemeenten.

In dit woonakkoord willen partijen vastleggen op welke manier we gezamenlijk bijdragen aan de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve opgaven voor de gemeenten Purmerend en Beemster.