Toegankelijkheidsverklaring

De Gemeente Purmerend werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Status toegankelijkheid: https://purmerend.nl. Gemeente Purmerend is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoenaan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status van deze website is: Voldoet niet. Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.Deze is voor het laatst bijgewerkt op 14-04-2022. Status toegankelijkheidhttps://purmerend.nlGemeente Purmerendis wettelijk verplicht om deze website te laten voldoenaan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.De status van deze website is:Voldoet nietDeze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.Deze is voor het laatst bijgewerkt op 14-04-2022.Ga naar detoegankelijkheidsverklaring:- Om een toegankelijkheidsprobleem te melden.- Om de volledige, officiële verklaring in te zien;AABBCCDDEED