Archeologisch onderzoek

De gemeente beoordeelt op basis van een archeologisch (bureau)onderzoek of u in een gebied met archeologische waarde de bodem mag verstoren.

Archeologisch onderzoek is onderdeel van de vergunningprocedure.

Gaat u slopen, bouwen of op een andere wijze de bodem verstoren in een gebied met archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig

De omgevingsvergunning vraagt u aan in het omgevingsloket.

Gebieden van archeologische waarde zijn weergegeven in het omgevingsplan.

Zie ook