Slijterijvergunning

Sterke drank verkopen mag alleen in een slijterij. U heeft hiervoor een alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf nodig. Voor elke vestiging heeft u een aparte vergunning nodig.

 • Een alcoholwetvergunning is pand- en ondernemer gebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.
 • In een slijterij moet continu een leidinggevende aanwezig zijn. Hij of zij moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen met betrekking tot sociale hygiëne, zedelijkheid en leeftijd.
 • Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

Proeverijen

Slijtersbedrijven mogen, buiten de reguliere openingstijden op grond van de Winkeltijdenwet, tegen betaling proeverijen organiseren in hun slijterijen. Voorbeeld. Als u op zondag gesloten bent voor publiek, mag u op zondag een proeverij organiseren.

Wat u moet weten

De inrichting van uw slijterij moet voldoen aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast moet de inrichting voldoen aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet (artikel 10).

Als ondernemer(s) moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U moet minimaal 21 jaar zijn.
 • U mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • U mag niet onder curatele staan.
 • U moet in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne.
 • Als u niet aanwezig bent, moet er een 'onmiddellijk' leidinggevende zijn (dagleidinggevende) die minimaal 21 jaar is en in het bezit van een Verklaring sociale hygiëne.

Vergunning aanvragen

Wijzigingen op huidige vergunning?

 • Bij een wijziging van de rechtsvorm vraagt u een nieuwe vergunning aan. Bijvoorbeeld van eenmanszaak, vof of maatschap naar Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap.
 • Bij een wijziging van de inrichting van het pand doet u een melding wijziging inrichting.
 • De legeskosten voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet tot het exploiteren van een slijterij € 768,55.
 • Het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting slijterij) € 174,25.

Meer informatie vindt u op de website van de overheid bij:

In de Sanctiestrategie Horeca Purmerend wordt beschreven op welke wijze er gehandhaafd wordt als er sprake is van een overtreding. In dit geval van de Alcoholwet.

Ga naar de Sanctiestrategie Horeca Purmerend