Vergunning warenuitstalling

Voor het uitstallen van waren heeft u een vergunning nodig wanneer deze uitstalling verder dan 1.20 meter vanaf de gevel van uw onderneming uitkomt. Hierbij moet u denken aan uitstalling van groente en fruit bij de groenteman, kledingrekken bij een kledingzaak enzovoort.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Met de aanvraag moet worden meegestuurd

  • een tekening op schaal van de opstelling en de afmetingen van de te plaatsen uitstalling.

Hiermee kan de aanvraag sneller verlopen.

Aanvragen/melden

Wanneer uw vergunningaanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons een vergunning waarin aangegeven staat van wanneer tot wanneer het voorwerp geplaatst mag worden.

Hiervoor betaalt u leges € 111,00.

Daarnaast zijn er precario kosten, dit is de belasting ingebruikname gemeentegrond.