Vergunning warenuitstalling

Voor het uitstallen van waren heeft u geen vergunning nodig als deze tot maximaal 1,20 meter vanaf de eigen gevel worden geplaatst. Hierbij moet u denken aan uitstalling van groente en fruit bij de groenteman, kledingrekken bij een kledingzaak enzovoort.

Als u de waren verder dan 1,20 meter vanaf de eigen gevel plaats moet u een vergunning aanvragen.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Contact

Er zijn specifieke situaties waarvoor wel een vergunning nodig is, bijvoorbeeld in verband met de breedte van de straat. Het is daarom verstandig altijd even contact op te nemen met team Vergunningen Apv/Bijzondere Wetten via (0299) 452 452 of een email te sturen naar apv@purmerend.nl.

U kunt digitaal een vergunning aanvragen.

Vergunning waren uitstalling aanvragen

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn € 103,20.

Daarnaast is voor het in gebruik nemen van gemeentegrond precariobelasting verschuldigd. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal m2 dat in gebruik wordt genomen, gerekend per kwartaal, half jaar of jaar.