Studietoeslag

Studenten met een structurele medische beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan studenten die naast hun opleiding wel kunnen werken.

  • U bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Purmerend.
  • U volgt een voltijd studie en heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS).
  • U kunt naast uw studie niet bijverdienen om permanente of langdurige medische redenen.
  • U ontvangt geen Wajonguitkering.
  • Als u stage loopt, mag de vergoeding maximaal € 180 per maand bedragen. Let op: alles boven € 180 wordt van uw studietoeslag afgehaald.

Leeftijd

Studietoeslag (netto) per maand

21 en ouder€ 352,80
20€ 282,23
19€ 211,67
18€ 176,40
17€ 139,35
16€ 121,71
15€ 105,84

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u bij het jongerenloket een aanvraagformulier Studietoeslag opvragen.

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

  • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
  • toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering (WSF of WTOS)
  • kopie van een bankafschrift of download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening en het rekeningnummer staan vermeld.

Heeft de gemeente uw aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen? Dan krijgt u een uitnodiging voor een medische beoordeling. Daarin wordt beoordeeld of u kunt werken naast uw studie.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Als de aanvraag niet compleet wordt ingediend, of het onderzoek meer tijd nodig heeft kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw studietoeslag? Bijvoorbeeld in uw studiefinanciering, inkomen of Wajong? Of gaat u een stagevergoeding ontvangen. Dan moet u deze wijzigingen direct doorgeven aan het jongerenloket.

De gemeente controleert 1 keer per jaar of u nog recht heeft op de studietoeslag.

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. De gemeente(consulent) zal nader onderzoeken of u voldoet aan de (nieuwe) voorwaarden van de studietoeslag. Het is daarbij mogelijk dat een medisch advies moet worden ingewonnen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan komt u met ingang van 1 april in aanmerking voor de maandelijkse studietoeslag. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan mag u het bedrag dat u al heeft ontvangen houden. Over de uitkomst van het onderzoek ontvangt u een brief van de gemeente.

Voor vragen over de studietoeslag kunt u telefonisch contact opnemen met het Jongerenloket. Het Jongerenloket heeft een inloopspreekuur en is bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoonnummer 0299 452 452.