(e)sports Tech Campus: wat vooraf ging

Gaming is een van de snelst groeiende industrieën in de wereld en is inmiddels groter dan de muziek- en filmindustrie bij elkaar. Toch heeft gamen nog steeds een negatief imago. Met de (e)sports Tech Campus willen we daar verandering in brengen.

Idee

Ondanks dat bijna alle jonge mensen het elke dag doen, stadions uitverkocht zijn door fans die naar esports willen kijken en steeds meer grote bedrijven veel geld investeren in gaming en esports, heeft gamen nog steeds bij veel mensen een negatief imago. We zijn ervan overtuigd dat gaming een brug is naar allerlei nieuwe vormen van tech, sport en educatie. ook biedt het innovatieve oplossingen. Waar anderen moeite hebben om jongeren te bereiken, werkt esports en gaming als een magneet om jongeren te binden en te interesseren voor een baan in gaming, IT en (creative) tech. Uiteindelijk wordt elk bedrijf een tech-bedrijf en zien we niet alleen kansen voor de bedrijven die op de campus gevestigd zijn, maar voor alle bedrijven in Purmerend en de (MRA-)regio.

Gebiedsvisie De Koog

Naast organisatie en programmering van de campus vormt de fysieke, ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, de gebouwen en faciliteiten een essentieel onderdeel. De gebiedsvisie voor De Koog schetst een kijk op de toekomst met voorwaarden en kansen voor ontwikkeling. Bij de visie zijn alle betrokken partijen meegenomen zoals ondernemers, eigenaren, H20, sportverenigingen, scholen, omwonenden en woningbouwcorporaties. Het uitgebreide participatieproces van De Koog en de vele gesprekken met alle betrokkenen zorgen voor een goede basis die we nodig hebben voor het vervolg.

Kick-off campusontwikkeling

Op woensdag 22 maart 2023 was in H20 de officiële start van de (e)sports Tech Campus. De komende jaren gaan alle deelnemende partners zich inzetten voor de campusontwikkeling.