Kortdurend verblijf

Wie door lichamelijke of psychische beperkingen voor een of meerdere etmalen per week ergens anders moet verblijven, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor kortdurend verblijf.

Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. Dit is bedoeld voor personen die thuis wonen maar permanent toezicht nodig hebben, ook ‘s nachts. U komt in aanmerking voor logeren als daarmee overbelasting van de mantelzorger kan worden voorkomen. Veelal vindt logeren plaats in een instelling.

Voorwaarden

  • Voor deze maatwerkvoorziening komt u pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt zijn.
  • Logeren kan maximaal 20 etmalen per jaar.

Overzicht instellingen

De gemeente heeft met een aantal gecontracteerde zorgaanbieders contracten afgesloten voor kortdurend verblijf. Bekijk de lijst met de zorgaanbieders voor kortdurend verblijf.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze of bij iemand uit uw eigen netwerk.

Kosten

Voor kortdurend verblijf betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Loket Wmo.