Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een Persoonsgebonden budget (Pgb) is een budget waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt, na declaratie, uw hulpverlener(s) uit. In principe komen alle individuele Wmo-voorzieningen in aanmerking voor inkoop met een Pgb.

Voorwaarden

In principe kan iedere inwoner van de gemeente Purmerend, die een positief besluit heeft ontvangen op zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening, in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget.

Achteraf gemaakte kosten moet u kunnen verantwoorden.

Uitzonderingen

  • personen die eerder misbruik hebben gemaakt van een Pgb
  • personen die een verslaving hebben (een alcohol-, drugs- of gokverslaving) en geen zaakwaarnemer hebben
  • personen die wilsonbekwaam zijn en geen zaakwaarnemer hebben

Kosten

Voor Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt niet alleen voor een voorziening in natura, maar ook voor een Persoonsgebonden budget. U betaalt een vast bedrag per maand.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Contact

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Loket Wmo.