Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente een hulpmiddel of ondersteuning? Dan betaalt u voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage in de kosten. Voor een aantal voorzieningen betaalt u dan het abonnementstarief van €20,60 per maand. Ook wanneer u gebruikmaakt van meerdere Wmo-voorzieningen.

Voor sommige voorzieningen betaalt u een ander bedrag voor de eigen bijdrage. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de voorzieningen die u heeft vanuit de Wmo. Hieronder vindt u uitleg over de voorzieningen waar u een eigen bijdrage voor betaalt.

Voorzieningen met het abonnementstarief van € 20,60 per maand

Voor de onderstaande voorzieningen betaalt u de eigen bijdrage volgens het abonnementstarief van € 20,60 per maand:

  • hulp bij het huishouden.
  • hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets of een sporthulpmiddel. Let op: voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.
  • woonvoorzieningen, bijvoorbeeld een tillift.
  • woningaanpassingen, bijvoorbeeld een traplift of een elektrische deuropener.

Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Het CAK voert dit uit voor de gemeente. Iedere maand ontvangt u een factuur van het CAK, die u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl

Voorzieningen met een ander bedrag voor de eigen bijdrage

Voor de onderstaande voorzieningen betaalt u een ander bedrag voor de eigen bijdrage:

  • aanvullend openbaar vervoer: In het AOV betaalt u een ritprijs die vergelijkbaar is met het tarief van het reguliere openbaar vervoer. U kunt een medepassagier meenemen, die betaalt hetzelfde tarief. Een medisch noodzakelijke begeleider mag kosteloos mee. Hiervoor moet u wel een indicatie aanvragen bij het Loket Wmo.
  • beschermd wonen: hiervoor geldt de eigen bijdrage volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

De eigen bijdrage Wmo heet ook wel het ‘abonnementstarief’. De reden daarvoor is dat de eigen bijdrage niet afhangt van hoeveel zorg u krijgt. Het werkt dus net als een abonnement op de krant of voor de sportschool. Zolang u zorg heeft of gebruikmaakt van een hulpmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel) betaalt u hiervoor een maandelijkse bijdrage. Dat geldt ook voor periodes waarin u zelf besluit geen gebruik te maken van de zorg, bijvoorbeeld door vakantie.

U ontvangt elke maand een rekening van het CAK voor uw eigen bijdrage. U betaalt deze via een automatische incasso of acceptgiro. U betaalt dus niet aan de gemeente.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een vraag over het betalen van een rekening van het CAK? Kijk op de website van het CAK of bel gratis met het CAK via 0800-1925.

U krijgt een indicatie voor een zorgarrangement of een voorziening (bijvoorbeeld drempelhulp of tillift). De eigen bijdrage start vanaf het moment dat u de zorg of de voorziening ontvangt. De eigen bijdrage is een bedrag van €20,60 per maand voor een voorziening of zorg die u thuis ontvangt.

Ook voor zorg die u inkoopt via een persoonsgebonden budget (pgb) betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt het abonnementstarief van €20,60 per maand vanaf het moment dat het pgb in gaat.