Aletta Jacobslaan

Het gaat hier om de voormalige locatie van de basisschool M.L. Kingschool.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden?

Het uitgangspunt is dat er 50 woningen worden gebouwd verdeeld over twee gebouwen. Dit worden 32 (zorg)woningen voor Odion en 18 sociale huurwoningen die Wooncompagnie gaat verhuren. Daarnaast komt er ruimte voor dagbesteding voor cliënten van Odion. Ook komt er een nieuwe parkeervoorziening, een speeltuin en een beleeftuin die straks wordt aangelegd en onderhouden door het Clusius College.

De projectleider en architect leggen in een korte video uit welke aanpassingen zijn gemaakt aan het ontwerp op basis van eerdere reacties uit de buurt.

Meer weten? Op de website van AG NOVA Architecten vindt u de volledige presentatie inclusief schetsen en andere afbeeldingen.

Tijdlijn

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • November 2020 - Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp persoonlijk aan u te presenteren. Omwonenden zijn daarom per nieuwsbrief (pdf) op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Ook is er een video ontwikkeld waarin de meest gestelde vragen van bewoners behandeld worden. Omwonenden konden tot en met 27 november 2020 reageren.
  • December 2020 - De vragen van omwonenden met de antwoorden daarop zijn teruggekoppeld naar de bewoners. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen. Op 23 december heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden tussen de wijkmanager en verkeerskundige van de gemeente met een aantal bewoners van de Aletta Jacobslaan. De terugkoppeling na die bijeenkomst vindt u hier.
  • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari hebben omwonenden kunnen inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

  • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.

  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Onderzoeken

Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.

Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken: Flora en fauna check A. Jacobslaan.

Op basis van het ontwerp is een onderzoek naar bezonning uitgevoerd. Dat kunt u hier downloaden (pdf).

Onderzoeken die nog uitgevoerd gaan worden, zijn een onderzoek naar stikstofonderzoek, geluidsbelasting op de gevels, een bomeneffectanalyse en onderzoek naar watercompensatie.

Vragen?

Neem dan contact op via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0299) 452 452 of mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
50