Samenstelling van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

College van burgemeester en wethouders in 2022

Het is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college heeft ook eigen bevoegdheden om besluiten te nemen, bijvoorbeeld het verlenen van gemeentelijke vergunningen.

De wethouders en de burgemeester zijn met elkaar verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen (dit noemen we portefeuilles). Zij hebben een volledige baan aan het dagelijks besturen van de gemeente Purmerend. Zij zijn verantwoording schuldig aan de gemeenteraad voor alles wat zij in de uitoefening doen en nalaten, tenzij dat in de raad anders is bepaald.

Wilt u weten welke declaraties het college heeft ingediend? Bekijk dan de pagina Declaraties.

De gemeentesecretaris is adviseur van B en W.