Koggenland

Het schoolgebouw is op dit moment in gebruik als tijdelijke woonruimte. Koggenland 92 wordt door de groendienst van de gemeente Purmerend gebruikt door het dagelijkse onderhoud. De gemeente is van plan de huidige panden te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw en voor de groendienst wordt een andere woonplek gezocht.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie Koggenland 90-92 is woningbouw van 70 appartementen aangevuld met een maatschappelijke voorziening waar mogelijk.

Vervolg

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • Eind 2019 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het najaar van 2019
 • 8 januari 2020 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
  Bekijk de verschillende varianten.
 • Inmiddels is ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de locatie Koggenland 90. Bekijk het onderzoek.
 • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
 • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf
 • 5 maart 2020 Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Koggenland - Luitje Broekemastraat.pdf 
 • 9 september 2020 - Op 9 september is een bewonersavond geweest. Deze werd live uitgezonden via ons Youtube-kanaal. U kunt deze terugkijken: ga naar ons Youtube-kanaal De presentatie
 • Bekijk hier de inhoud van de presentatie Pdf 7 Mb)
 • De vragen en opmerkingen van bewoners tijdens en na de bewonersavond van september zijn gebundeld en beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari hebben omwonenden kunnen inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen. Voor de locatie Koggenland gaat de gemeente samen met woningcorporatie Rochdale in gesprek over het ontwerpen van een gebouw dat past binnen de gestelde kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven. De raad heeft deze kaders, mede op basis van de reacties uit de buurt en de bijdragen van de insprekers bij de commissievergadering, gegeven. Als er een nieuw concept ontwerp van het gebouw is gemaakt, gaan we hierover met de buurt in gesprek. U krijgt daar vanzelf bericht over.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Downloads en onderzoeken

Bekijk de toelichting (pdf) over hoe de parkeernorm tot stand komt

Ga naar de samenvatting van alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Zuid
Aantal woningen: 
70