Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Bijvoorbeeld de partner, ouder of kind, een ander familielid, vriend of kennis.

Als mantelzorg zwaar wordt is er soms behoefte aan ondersteuning. Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? De gemeente kan u daarbij helpen.

Ondersteuning

 • informatie en advies
  • spreekuur van de wijkteams / huisbezoek medewerker gemeente
  • over bijvoorbeeld regelingen, voorzieningen en procedures
  • themabijeenkomst en cursussen van onze partners
  • de nieuwsbrief mantelzorg
 • emotionele ondersteuning
  • een luisterend oor
  • ontspannende activiteiten (Clup Welzijn)
  • Welzijnwonenplus organiseert activiteiten voor de jonge mantelzorgers
 • Praktische steun
  • hulp bij het invullen formulieren
  • bemiddeling, bijvoorbeeld bij de werkgever

Registratie

U kunt ervoor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger. Als geregistreerd mantelzorger:

 • wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd
 • ontvangt u informatie over de dag van de mantelzorg
 • wordt u minimaal een keer per jaar gebeld door de mantelzorgregisseur van de gemeente Purmerend

Registreren

Contact

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Loket Wmo.

Krijgt u al langere tijd mantelzorg van iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u deze persoon in het zonnetje zetten door een mantelzorgcompliment te geven.

Voorwaarden

Wilt u uw mantelzorger een compliment geven? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Purmerend.
 • U krijgt hulp of zorg van iemand (de mantelzorger) zonder dat u deze persoon daarvoor betaalt. Hulp die betaald wordt uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget (Pgb) is dus geen mantelzorg.
 • De mantelzorger levert de hulp al langer dan 3 maanden achter elkaar in het jaar van aanvraag en meer dan 4 uur per week.
 • De mantelzorger doet meer voor u dan de dagelijkse (gebruikelijke) hulp of zorg, die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar normaal gesproken bieden.
 • De mantelzorger staat geregistreerd in het mantelzorgregister van de gemeente Purmerend en ontvangt per jaar maximaal 1 compliment, ook al biedt deze aan meer personen mantelzorg.

Hoe werkt het?

 • U kunt per jaar 1 mantelzorgcompliment aan iemand geven.
 • Per adres kan maar 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Denkt u in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met Loket Wmo.

U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier vult u naar waarheid in en stuurt u naar Loket Wmo, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. U ontvangt binnen ongeveer 8 weken schriftelijk bericht over ons besluit.

De jaarlijkse Dag van de mantelzorg is jaarlijks op 10 november. De organisatie voor Purmerendse mantelzorgers is in handen van Clup Welzijn.

Samen met de gemeente wordt gekeken naar een leuke een zinvolle invulling van deze dag. Geregistreerde mantelzorgers krijgen hierover ruim van tevoren meer informatie.

Verhalen van ervaringsdeskundigen

Zeven gemeenten in Zaanstreek-Waterland voeren samen een bewustwordingscampagne. Dit om zoveel mogelijk mensen te informeren over de hulp die gemeenten kunnen aan mantelzorgers. Melanie, Klaas en Peggy zijn de drie gezichten in deze campagne. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal én geven advies.

Melanie (40) zorgt voor haar 12-jarige dochter Joyce met autisme en gedragsproblemen. Lees haar verhaal.

Zorgen voor een partner met dementie kan veel van je vragen. Daarom is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Klaas (75) kan erover meepraten. Hij zorgt voor zijn vrouw Ria, bij wie vorig jaar dementie is vastgesteld. Lees zijn verhaal.