Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Bijvoorbeeld de partner, ouder of kind, een ander familielid, vriend of kennis.

Onder mantelzorg vallen allerlei soorten hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorg zwaar wordt is er soms behoefte aan ondersteuning. Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen over hoe het met uw dierbare moet als u een keer op vakantie wil? De gemeente kan u daarbij helpen.

Waaruit bestaat de ondersteuning?

We geven (tijdens een huisbezoek) informatie en advies over bijvoorbeeld:

 • bestaande regelingen en voorzieningen
 • themabijeenkomsten en cursussen
 • hulp geven bij het invullen van formulieren
 • bemiddeling bieden, bijvoorbeeld bij de werkgever
 • we bieden een luisterend oor
 • wijzen op ontspannende activiteiten (Clup Welzijn)

Voor jonge mantelzorgers organiseert Welzijnwonenplus activiteiten.

Met vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loket Wmo.

Mantelzorg doe je niet alleen

Verhalen van ervaringsdeskundigen

Zeven gemeenten in Zaanstreek-Waterland voeren samen een bewustwordingscampagne. Dit om zoveel mogelijk mensen te informeren over de hulp die gemeenten kunnen aan mantelzorgers. Melanie, Klaas en Peggy zijn de drie gezichten in deze campagne. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal én geven advies.

Rowan (18) zorgt voor zijn broertje, die door een beperking niet goed kan praten. Lees zijn verhaal.

Melanie (40) zorgt voor haar 12-jarige dochter Joyce met autisme en gedragsproblemen. Lees haar verhaal.

Zorgen voor een partner met dementie kan veel van je vragen. Daarom is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Klaas (75) kan erover meepraten. Hij zorgt voor zijn vrouw Ria, bij wie vorig jaar dementie is vastgesteld. Lees zijn verhaal.

Toen bij Peggy’s vader dementie werd vastgesteld, nam Peggy (45) hem in huis, zodat zij voor hem kon zorgen. ‘In onze cultuur is het vanzelfsprekend dat je die zorg op je neemt’, zegt ze. ‘Ik heb het met liefde gedaan, maar het zorgde wel voor gedoe in de familie.’
Eerder zorgde Peggy al voor haar zieke moeder, dus toen haar vader ziek werd was het logisch dat ze ook voor hem ging zorgen. ‘Wij hebben vanuit onze Molukse achtergrond het idee dat die zorg vanzelfsprekend is. Wij zijn de ‘kinderbijslag’ voor onze ouders’, zegt ze. ‘Daarbij woonde mijn vader alleen, ver weg en mijn huis was groot genoeg.’

Lees het verhaal van Peggy verder

Wat kunnen wij voor u doen?

Zorg dat u bekend bent bij de mantelzorg regisseur van de gemeente dan kunnen wij u helpen.

U kunt ervoor kiezen om u bij het Loket Wmo te laten registeren als mantelzorger. Als geregistreerd mantelzorger:

 • wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten die voor mantelzorgers worden georganiseerd
 • ontvangt u informatie over de dag van de mantelzorg
 • wordt u minimaal een keer per jaar gebeld door de mantelzorgregisseur van de gemeente Purmerend

Registreren

Onze wens is dat iedereen de mantelzorg zo kan organiseren dat de zorgvrager goede zorg krijgt en het zelf ook goed vol te houden is.

Afspraak maken

De jaarlijkse Dag van de mantelzorg is jaarlijks op 10 november. De organisatie voor Purmerendse mantelzorgers is in handen van Clup Welzijn.

Samen met de gemeente wordt gekeken naar een leuke een zinvolle invulling van deze dag. Geregistreerde mantelzorgers krijgen hierover ruim van tevoren meer informatie.

Krijgt u al langere tijd mantelzorg van iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u deze persoon in het zonnetje zetten door een mantelzorgcompliment te geven.

Voorwaarden

Wilt u uw mantelzorger een compliment geven? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Purmerend.
 • U krijgt hulp of zorg van iemand (de mantelzorger) zonder dat u deze persoon daarvoor betaalt. Hulp die betaald wordt uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget (Pgb) is dus geen mantelzorg.
 • De mantelzorger levert de hulp al langer dan 3 maanden achter elkaar in het jaar van aanvraag en meer dan 4 uur per week.
 • De mantelzorger doet meer voor u dan de dagelijkse (gebruikelijke) hulp of zorg, die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar normaal gesproken bieden.
 • De mantelzorger staat geregistreerd in het mantelzorgregister van de gemeente Purmerend en ontvangt per jaar maximaal 1 compliment, ook al biedt deze aan meer personen mantelzorg.

Hoe werkt het?

 • U kunt per jaar 1 mantelzorgcompliment aan iemand geven.
 • Per adres kan maar 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Denkt u in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met Loket Wmo.

U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier vult u naar waarheid in en stuurt u naar Loket Wmo, Postbus 15, 1440 AA Purmerend. U ontvangt binnen ongeveer 8 weken schriftelijk bericht over ons besluit.