Ontwikkeling Karekietpark

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel: er is een nieuw gebouw voor het ROC gebouwd, er komen tijdelijke woningen, de basisschool is eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe. Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karekietpark. Het is de bedoeling dat alle voorzieningen die nu in het gebied zitten straks ook een plekje hebben. Zoals de biljartvereniging, de sporthal, het wijkcentrum en de sportschool.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Conceptvisie

U heeft wellicht al eens eerder meegedacht en uw wensen en dromen gedeeld. Op basis van alle reacties hebben we verder gewerkt aan de visie op het Karekietpark. Hieronder vindt u de presentatie van de conceptvisie. Iedereen kon op deze presentatie reageren tot en met 10 januari door een vragenlijst in te vullen. 115 mensen hebben dat gedaan. Bekijk de resultaten van de enquête.

Wat voorafging

In november en december 2019 dachten veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders mee over de toekomst van het Karekietpark. Zij hebben hun dromen en nachtmerries gedeeld. We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben in een online enquête in de zomer van 2020 aanvullende vragen gesteld aan de buurt. De uitslag van die enquête vindt u hier. Vaak genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies. Op basis van deze eerdere bijdragen is bovenstaande presentatie tot stand gekomen.

Hoe nu verder

Aan de hand van uw opmerkingen hebben we de conceptvisie aangepast. Daarna is de visie behandeld in het college van B en W en de gemeenteraad. We hebben de raadsleden gevraagd om hun mening te geven over de ontwikkelplannen voor het Karekietpark. Op basis van al die inbreng, werken we nu de conceptvisie verder uit. Dit najaar vragen we de gemeenteraard om de visie vast te stellen. Als de visie uiteindelijk is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen we aan de slag met de concrete uitwerking van de ontwikkelingen van het gebied. Met de uitwerking van de plannen voor de sporthal en de bassischool willen we starten in het 1e kwartaal van 2021. Want die zijn urgent.

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
Planning/fase: 
najaar 2021 wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
nog te bepalen