Subsidie duurzame energiemaatregelen

Wat u moet weten

Onder voorwaarden kunt u voor duurzame energiemaatregelen aan uw woning subsidie aanvragen. Maatschappelijke organisaties kunnen voor hun gebouwen subsidie aanvragen.

De totale subsidietoekenning is maximaal € 2.500,00 per adres.

Bekijk hier waarvoor u subsidie kunt aanvragen

Voorwaarden

  • De bestaande particuliere woning (geen recreatiewoning) staat in de gemeente Purmerend
  • De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend
  • Er is niet eerder voor soortgelijke activiteiten subsidie verleend

Aanvragen

Als bijlage bij de aanvraag moet een een (kopie)offerte of koopovereenkomst worden geupload. Zonder deze offerte kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Indien het gaat om een aansluiting op een warmtenetwerk moet het aanvraagformulier vergezeld zijn door een (kopie-) leveringsovereenkomst.

Aanvragen

Overzicht duurzame energiemaatregelen