Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente Purmerend voert de wet WOZ uit. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn alle 'zaken' die duurzaam met de grond verbonden zijn. Uw huis of pand valt hier ook onder. De gemeente stelt elk jaar opnieuw de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente vanuit de Wet Waardering Onroerende Zaken.

De vastgestelde waarde vind u terug op uw WOZ-beschikking. Het bedrag op uw aanslag is de waarde van uw huis of pand op 1 januari 2021 (waardepeildatum), dit noemen wij de waarde in het economisch verkeer en dit sluit aan op de marktwaarde. De marktwaarde is het geschatte bedrag die een object in de verkoop zou hebben opgebracht. Het object is uw woning of pand.

Over de WOZ-waarde betaalt u Onroerend Zaak Belasting (OZB). Het OZB tarief wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld.

Het kan zijn dat u vragen heeft over uw WOZ-waarde. Wellicht staat uw vraag hieronder benoemd?

Bel ons dan gerust op (0299) 452 870 zodat wij u kunnen helpen. Wij kunnen samen met u naar uw WOZ-waarde kijken. Indien nodig kunnen wij voor u ook een afspraak maken met een taxateur om u verder te helpen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de objectkenmerken van uw woning of pand onjuist zijn, dan controleren wij dit en passen het mogelijk aan. Dit kan invloed hebben op uw WOZ-waarde.

U kunt controleren of de WOZ-waarde klopt door het taxatieverslag te lezen. Dit kunt u via onze website inzien door in te loggen met uw DigiD. In het taxatieverslag zijn kenmerken van uw woning of pand te lezen. Dit noemen we objectkenmerken.

Objectkenmerken zijn voorbeeld perceeloppervlakte, gebruiksoppervlakte of bouwjaar. Naast de objectkenmerken zijn de verkoopcijfers van de best vergelijkbare woningen of panden te zien op het taxatieverslag.

Taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde is het geschatte bedrag dat een onroerende zaak (woning of pand) kan opbrengen als u deze verkoopt op de waardepeildatum.

De taxateur kijkt naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen of panden. Vergelijkbare woningen of panden zijn vergelijkbaar op basis van bijvoorbeeld bouwjaar, gebruiksoppervlakte of woningtype zoals een tussenwoning of 2-onder-1-kap.

De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. De Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Voorgaande jaren werd bij de waardering van woningen uitgegaan van de bruto-inhoud van de woning. De WOZ-waarde wordt vanaf 2022 bepaald door het meten van de gebruiksoppervlakte van een woning. De gebruiksoppervlakte van uw woning is het gedeelte die u gebruikt om te kunnen wonen. Hiervoor zijn alle woningen in de gemeente opnieuw ingemeten aan de hand van bouwtekeningen, luchtfoto's etc. Het kan dan ook zijn dat de WOZ-waarde meer dan verwacht is gestegen of juist is gedaald.

Als u het niet eens bent, en wij er telefonisch niet uit komen kunt u een bezwaarschrift indienen. Zelf een bezwaarschrift indienen is erg eenvoudig. Het voordeel van zelf bezwaar indienen is dat wij direct uw vragen en opmerkingen kunnen bespreken en u daarmee zo snel mogelijk kunnen helpen. Bezwaar indienen doet u binnen zes weken na de datum die onder de dagtekening op uw aanslag staat. U kunt bezwaar indienen online of per post. Dit doet u eenvoudig door het invullen van onderstaand formulier en deze te sturen naar Gemeente Purmerend, t.a.v. de Teammanager Belastingen, Postbus 15, 1440 AA Purmerend.

Per post bezwaar indienen

Online bezwaar indienen

Komt u er toch niet helemaal uit? Bel ons dan gerust op (0299) 452 870. Dan helpen wij u bij het indienen van uw bezwaarschrift.

U kunt ook bezwaar laten indienen door een 'no cure, no pay' bureau. Zij maken steeds vaker reclame met dat zij gratis bezwaar voor u kunnen indienen. In de realiteit is bezwaar indienen alleen gratis als u dit zelf bij de gemeente doet.

Voorbeeld: U laat bezwaar indienen door een 'no cure, no pay' bureau en uw WOZ-waarde wordt met €10.000,- verlaagd. U hoeft dan dit jaar ongeveer €10,- onroerend zaakbelasting minder te betalen. De gemeente moet vervolgens geld betalen aan het 'no cure, no pay' bureau, omdat zij u hebben bijgestaan. Dit is minimaal €269,- voor het bezwaarschrift en €269,- voor het telefonisch horen, maar dit kan nog hoger oplopen. Uiteindelijk betaalt iedereen mee aan de winst die deze 'no cure, no pay' bureaus hiermee behalen.

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij mag niet gekeken worden naar voorgaande jaren. Voor deze belastingaanslag kijken we dus alleen naar de waardepeildatum 1 januari 2021, en niet verder terug. De waardestijging is een gevolg van de algemene waardeontwikkelingen van woningen. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met uw bezwaren van voorgaande jaren. Bent u van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerdere bezwaren, dan beoordelen wij opnieuw of de waardestijging terecht is.

Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat uw woning groter is door bijvoorbeeld een uitbouw, doordat uw woning op een groter perceel gelegen is of door verschil in onderhoud van de woning. Misschien heeft de ene woning wel een dakkapel, een extra tuinhuisje of overkapping en de andere niet. Als de woningen precies hetzelfde zijn, dan moet dit worden uitgezocht.

Ook bij een woning of pand dat in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde bepaald. Hierbij wordt niet gekeken naar de waardepeildatum 1 januari 2021, maar naar de toestandspeildatum op 1 januari 2022. De aankoopprijs is onderdeel van de bepaling van de waarde van een nieuwbouwwoning, maar niet automatisch de WOZ-waarde. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het pand klaar was (percentage gereed) op de toestandspeildatum. Het bepalen van het voortgangspercentage (percentage gereed) gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

Voortgangspercentage nieuwbouw

Bouwstadia Appartement Eengezinswoning
Ruwe Laagste Vloer Complex Gereed 10%
Ruwe Begane Grondvloer Gereed 20%
Ruwe Vloer Appartement Gereed 25%
Alle Ruwe Verdiepingsvloeren Gereed 40%
Dak (Complex) Waterdicht 60% 60%

Bron: waarderingskamer.nl

Voorbeeld: U heeft een nieuwbouw eengezinswoning gekocht en de woning wordt in de loop van 2022 opgeleverd. De woning is dan op de waardepeildatum 1-1-2021 nog niet gereed, er wordt daarom een percentage (%) genomen van de voortgang op de toestandspeildatum 1-1-2022. Rond de toestandspeildatum wordt ter plaatste de voortgang van het bouwwerk gecontroleerd. Wanneer is gezien dat de ruwe begane grondvloer gereed is, zal de taxateur met 20% van de bouwkosten rekenen. De uitkomst van 20% van de genomen bouwkosten plus de grondwaarde is samen de vastgestelde WOZ-waarde.

In alle gevallen wordt gekeken naar hoe de woning er op 1 januari 2022 bij stond (toestandspeildatum) en naar de verkoopprijzen rond 1 januari 2021. Dit is de waardepeildatum. Wanneer er na de waardepeildatum, dus in de loop van 2021, is verbouwd aan de woning dan wordt er gekeken naar de staat van de woning op 1 januari 2022. Op deze manier worden waardeveranderingen door verbouwingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die op de waardepeildatum nog niet bestonden of in aanbouw waren, maar die in de loop van 2021 zijn opgeleverd en in gebruik zijn genomen.