Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente Purmerend voert de wet WOZ uit. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn alle 'zaken' die duurzaam met de grond verbonden zijn. Uw huis of pand valt hier ook onder. De gemeente stelt elk jaar opnieuw de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente vanuit de Wet Waardering Onroerende Zaken.

De vastgestelde waarde vind u terug op uw WOZ-beschikking. Het bedrag op uw aanslag is de waarde van uw huis of pand op 1 januari 2022. De datum waarop de waarde is bepaald heet de waardepeildatum.

De vastgestelde waarde noemen wij de waarde in het economisch verkeer en dit sluit aan op de marktwaarde.

De marktwaarde is het geschatte bedrag dat een object in de verkoop zou hebben opgebracht. Het object is uw woning of pand.

Over de WOZ-waarde betaalt u Onroerend Zaak Belasting (OZB). Het OZB tarief wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld.

Heeft u een vraag over uw WOZ-waarde

Staat uw vraag en antwoord niet bij de eerder gestelde vragen en antwoorden hieronder, bel ons dan gerust op (0299) 452 452.

Wij kunnen samen met u naar uw WOZ-waarde kijken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de objectkenmerken van uw woning of pand niet juist zijn. Dan controleren wij dit en passen het mogelijk aan. Dit kan invloed hebben op uw WOZ-waarde.

Als het nodig is maken wij voor u een afspraak met een taxateur om u verder te helpen.

Vragen en antwoorden

U kunt controleren of de WOZ-waarde klopt door het taxatieverslag te lezen. In het taxatieverslag zijn kenmerken van uw woning of pand te lezen. Dit noemen we objectkenmerken.

Objectkenmerken zijn voorbeeld perceeloppervlakte, gebruiksoppervlakte of bouwjaar. Naast de objectkenmerken zijn de verkoopcijfers van de best vergelijkbare woningen of panden te zien op het taxatieverslag.

Taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde is het geschatte bedrag dat een onroerende zaak (woning of pand) kan opbrengen als u deze verkoopt op de waardepeildatum. Dit is de datum waarop de waarde is bepaald.

De taxateur kijkt naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen of panden. Bij de vergelijking wordt gekeken naar bijvoorbeeld bouwjaar, gebruiksoppervlakte of woningtype.

  • De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de onroerende zaakbelasting (OZB).
  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.
  • Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Vroeger werd bij de waardering van woningen uitgegaan van de bruto-inhoud van de woning.

De WOZ-waarde bepalen we nu door het meten van het gedeelte dat u gebruikt om te wonen. Dit heet de gebruiksoppervlakte van een woning.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde kunt u een bezwaarschrift indienen. Zelf een bezwaarschrift indienen is erg eenvoudig. Het voordeel van zelf bezwaar maken is dat wij direct uw vragen en opmerkingen kunnen bespreken en u daarmee zo snel mogelijk kunnen helpen.

Bezwaar maken doet u binnen zes weken na de datum die onder de dagtekening op uw aanslag staat.

U kunt online of per post bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Per post bezwaar maken

Dit doet u eenvoudig door het invullen van onderstaand formulier en deze te sturen naar Gemeente Purmerend, t.a.v. de Teammanager Belastingen, Postbus 15, 1440 AA Purmerend.

Per post bezwaar maken

Komt u er toch niet helemaal uit?

Bel ons dan gerust op (0299) 452 452. Dan helpen wij u bij het indienen van uw bezwaarschrift.

Bezwaar maken is bij ons altijd gratis

Bureaus die graag voor u willen bemiddelen maken steeds meer reclame dat zij 'gratis' bezwaar voor u kunnen maken.

Bemiddelaars werken vaak op ‘no cure no pay basis’. Als zij geen resultaat behalen, hoeft u niet te betalen. Wanneer zij wel resultaat behalen en uw WOZ waarde wordt aangepast, moet de gemeente een wettelijk bepaalde vergoeding betalen die gemiddeld € 750 is. Dit is veel meer dan de verlaging van de onroerende zaakbelasting die u dan ontvangt.

Voorbeeld

U maakt bezwaar via een "no cure no pay" bemiddelaar en uw WOZ-waarde wordt verlaagd met € 10.000,-. Dan betaalt u ongeveer € 10,- minder onroerende zaakbelasting.

Het bemiddelingsbureau krijgt € 750,- uitbetaald. Deze kosten betaalt de gemeente uit de opbrengst van de onroerende zaakbelasting. Uiteindelijk betaalt iedereen dus mee aan de winst van deze bemiddelingsbureaus.

Neem daarom altijd eerst zelf contact met ons op, dan kunnen wij met u de waarde bespreken en aanpassen als blijkt dat deze niet juist is. Toch liever bezwaar maken? Dat kunt u prima zelf doen zonder bemiddelaar. U kent uw woning zelf namelijk toch het beste.

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij mag niet gekeken worden naar voorgaande jaren. Voor deze belastingaanslag kijken we dus alleen naar de waardepeildatum 1 januari 2022, en niet verder terug. De waardestijging is een gevolg van de algemene waardeontwikkelingen van woningen. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met uw bezwaarpunten van voorgaande jaren. Bent u van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met eerdere bezwaren, dan beoordelen wij opnieuw of de waardestijging terecht is.

Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat uw woning groter is door bijvoorbeeld een uitbouw, doordat uw woning op een groter perceel gelegen is of door verschil in onderhoud van de woning. Misschien heeft de ene woning wel een dakkapel, een extra tuinhuisje of overkapping en de andere niet. Als de woningen precies hetzelfde zijn, dan moet dit worden uitgezocht.

Ook bij een woning of pand dat in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde bepaald. Hierbij wordt niet gekeken naar de waardepeildatum 1 januari 2022, maar naar de toestandspeildatum op 1 januari 2023. De aankoopprijs is onderdeel van de bepaling van de waarde van een nieuwbouwwoning, maar niet automatisch de WOZ-waarde. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het pand klaar was (percentage gereed) op de toestandspeildatum. Het bepalen van het voortgangspercentage (percentage gereed) gebeurt zoveel mogelijk op basis van onderstaande bouwstadia.

Voortgangspercentage nieuwbouw

Bouwstadia Appartement Eengezinswoning
Ruwe Laagste Vloer Complex Gereed 10%
Ruwe Begane Grondvloer Gereed 20%
Ruwe Vloer Appartement Gereed 25%
Alle Ruwe Verdiepingsvloeren Gereed 40%
Dak (Complex) Waterdicht 60% 60%

Bron: waarderingskamer.nl

Voorbeeld: U heeft een nieuwbouw eengezinswoning gekocht en de woning wordt in de loop van 2023 opgeleverd. De woning is dan op de waardepeildatum 1-1-2022 nog niet gereed, er wordt daarom een percentage (%) genomen van de voortgang op de toestandspeildatum 1-1-2023. Rond de toestandspeildatum wordt ter plaatste de voortgang van het bouwwerk gecontroleerd. Wanneer is gezien dat de ruwe begane grondvloer gereed is, zal de taxateur met 20% van de bouwkosten rekenen. De uitkomst van 20% van de genomen bouwkosten plus de grondwaarde is samen de vastgestelde WOZ-waarde.

In alle gevallen wordt gekeken naar hoe de woning er op 1 januari 2023 bij stond (toestandspeildatum) en naar de verkoopprijzen rond 1 januari 2022. Dit is de waardepeildatum. Wanneer er na de waardepeildatum, dus in de loop van 2022, is verbouwd aan de woning dan wordt er gekeken naar de staat van de woning op 1 januari 2023. Op deze manier worden waardeveranderingen door verbouwingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die op de waardepeildatum nog niet bestonden of in aanbouw waren, maar die in de loop van 2022 zijn opgeleverd en in gebruik zijn genomen.