Duurzame gemeente

groene abri wethouder coen lageveen

Gemeente Purmerend heeft zich de afgelopen jaren gericht op verduurzaming door energietransitie en verdurzaming van vastgoed. Maar dat gaat veranderen. Van 2023 wordt verduurzaming van onze gemeente uitgebreid door isolatie, mobiliteit (laad-infrastructuur) en de circulaire Economie. Op deze pagina geven wij u inzicht in wat we zoal doen en waarom we tot die keuze zijn gekomen.

Dat we zuiniger met onze aarde om moeten gaan, daarvan zijn we ons inmiddels allemaal wel bewust. Ook als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd eenvoudig. In een maatschappelijk vraagstuk wegen vaak meer, soms zelfs tegenstrijdige, belangen. Er moeten meer woningen komen. Maar we willen ook een fijne leefomgeving met voldoende groen. En we kunnen natuurlijk niet zo maar heel veel geld uitgeven. Het gaat tenslotte om het belastinggeld van onze inwoners. Dat vraagt om zorgvuldige afweging en keuzes.

Visie leefbare stad 2040

Purmerend is een leefbare stad en dat willen we graag zo houden. De komende jaren gaan we 10.000 woningen bouwen. Dit zorgt voor extra druk op de openbare ruimte. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Het wordt warmer en natter. De Visie leefbare stad 2040 gaat over de balans en de samenhang tussen steen en groen. Hoe zorgen we voor meer woningen, vangen we de gevolgen van klimaatverandering op en bieden we onze inwoners fijne, groene plekken in hun woonomgeving. Benieuwd naar de hele visie? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@purmerend.nl en u ontvangt het volledige document.

Grote bomen zorgen voor lucht en leven. Maar we verwachten dat in de komende 20 jaar een groot deel van de bomen in Purmerend vervangen moeten worden, ongeveer de helft van het aantal bomen dat bij de gemeente in beheer is. Waarom dat is en hoe we daarmee omgaan leest u in het bomenplan van de gemeente.

De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen als we ook investeren in de leefbaarheid van de stad. Investeren in onze parken is nodig om Purmerend leefbaar en groen te houden. Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Daarom is het parkenplan opgesteld. Hiervoor hebben we ook inwoners gevraagd wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten of ze er veel gebruik van maken. Het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark zijn als eerste parken aan de beurt. Daarna volgen de andere parken. Meer informatie leest u op de pagina Parken van Purmerend.

Gemeente Purmerend is een stad en dorpen in ontwikkeling. Zowel in Purmerend als de Beemster willen worden woningen bijgebouwd. Dit heeft effect op de openbare ruimte. Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier te maken, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van nieuwbouw en de openbare ruimte. Daarom kent Purmerend het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Dit puntensysteem is gekoppeld aan de maatregelen in het handboek ‘Natuurinclusief Bouwen Purmerend' dat door de gemeente is ontwikkeld. Het puntensysteem is toepasbaar voor de bebouwing en inrichting van de aangrenzende (groene) ruimte.

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, droger, natter en er is steeds meer kans op overstromingen en verzilting (toename van de hoeveelheid zout in de bodem). Daarom heeft de gemeente een klimaatadaptieplan gemaakt. In lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) werkt gemeente Purmerend toe naar een klimaatbestendige en waterrobuuste (bestand tegen het water) leefomgeving in 2050. Klimaatbestendigheid is belangrijk om te verzekeren dat Purmerend in fysiek, sociaal en economisch opzicht aantrekkelijk blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Voor de klimaatbestendige stad zijn 4 ambities gedefinieerd:

  • Meer ruimte voor groen in woonwijken
  • Meer ruimte voor (regen)water
  • Maatwerk
  • Gedeelde verantwoordelijkheid

Benieuwd naar het hele klimaatadaptatieplan? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@purmerend.nl en u ontvangt het volledige document.