Het verhaal van de binnenstad

Eind vorig jaar is programma Binnenstad (de visie en het uitvoeringsprogramma) vastgesteld. Eén van de deelprojecten uit het Uitvoeringsprogramma is het doorontwikkelen van het verhaal van de binnenstad. Het college heeft het vervolg van het verhaal van de binnenstad - de Brand Values, merknaam en logo - vastgesteld.

Wat is het verhaal van de binnenstad?

De binnenstad van Purmerend is de huiskamer van Purmerend en de regio. In de binnenstad met historische kwaliteiten worden verhalen van lokale helden verteld, zijn producten uit de streek zichtbaar en ontmoeten alle Purmerenders elkaar. Dit verhaal willen we met elkaar uitdragen, vertellen en laten zien wat de binnenstad allemaal te bieden heeft. Met een goed en herkenbaar verhaal van de binnenstad werken we samen aan de positieve beeldvorming van de binnenstad, winnen we naamsbekendheid en trekken we nieuwe ondernemers, investeerders, bezoekers en toeristen aan.

Waarom een eigen merknaam en logo?

Door een aparte, onderscheidende identiteit te creëren voor de binnenstad kan er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen communicatie vanuit de gemeente met de daarbij behorende informatiewaarde voor alle burgers en ondernemers. Het verhaal van de binnenstad met een merknaam en een logo is bedoeld om de positionering en het onderscheidend vermogen van de binnenstad te benadrukken om bezoekers, toeristen en nieuwe ondernemers naar de binnenstad te verleiden om te komen en/of zich er te vestigen.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Om te komen tot de Brand Values (het onderscheidend vermogen van de binnenstad), merknaam en logo hebben we nauw samengewerkt met een zeer betrokken groep van stakeholders: ondernemers, eigenaren, bewoners, culturele- en maatschappelijke instellingen. Tijdens meerdere werksessies en bijeenkomsten is input opgehaald en is steeds per stap getoetst of alle input op juiste manier is verwerkt om het verhaal van de binnenstad te kunnen versterken en vertellen. Want alleen samen met alle betrokkenen kunnen we het verhaal van de binnenstad vertellen en versterken.

Het onderscheidend vermogen van de binnenstad: de 5 Brand Values

Brand Values zijn merkwaarden die samen het DNA vormen, het onderscheidend vermogen van de binnenstad van Purmerend ten opzichte van andere plaatsen. In meerdere stakeholdersbijeenkomsten hebben we informatie opgehaald en gesprekken gevoerd. De onderstaande Brand Values zijn hier uitgekomen. Alleen samen vormen de Brand Values het onderscheidend vermogen van de binnenstad.

De binnenstad wil de huiskamer van Purmerend en de regio zijn en is daarom dé plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij zorgen ervoor dat er voor alle inwoners voldoende aanleiding is om de binnenstad steeds weer op te zoeken door ruimte te creëren om ontmoeten mogelijk te maken.

Door de snelle groei sinds de jaren ’60 en de fusie met de Beemster is het soms zoeken naar wat nu écht bij Purmerend hoort. Voor inwoners met een generatielange geschiedenis in Purmerend voelt de identiteit van hun stadje net iets anders aan dan voor de nieuwkomers die in de meerderheid zijn. Samen bouwen aan een plek die vertrouwd voelt voor
alle inwoners is dan ook de uitdaging.

Purmerend heeft een lange geschiedenis in ‘handelend optreden’ als de tijd er om vraagt. Zo groeide Purmerend van een handelsnederzetting aan de overs van de Where tot markstad en van marktstad tot groeistad. Purmerend ziet en grijpt kansen om te groeien. Handelen als het nodig is en het juiste moment afwachten als dat passend is.

Door ruimte te creëren voor fysieke beweging kan de binnenstad daar nog een schepje bovenop doen. Samen bewegen door de binnenstad zorgt ook voor een sterkere binding met die binnenstad. Samen wandelen, springen, rennen of fietsen; het zorgt voor een energieke sfeer doe uitnodigt om mee te doen.

Door alle seizoenen te omarmen, verleiden we elkaar te genieten van verandering. Concreet vertaalt zich dat naar de menukaarten in de horeca, het aanbod in de winkels, de activiteiten, de aankleding van de stad en het groen in de stad. Wat zal dit seizoen ons brengen aan cultuur, smaken en evenementen? Purmerend programmeert jaarrond. Dat was al zo in de tijd van de veemarkten en dat geldt nog altijd. Voor ieder wat wils, in ieder seizoen.

'Purmerend, het stadje tussen de polders'

‘Purmerend, het stadje tussen de polders’ is de basis voor de branding van Purmerend. Waarbij de eerste zin (Purmerend) steeds anders ingezet zal worden. Bijvoorbeeld: ‘borrelen in het stadje tussen de polders’, ‘ontmoeten in het stadje tussen de polders’, of in de vorm van een persoon ‘Purmerend, Jan’s stadje tussen de polders’. De achterliggende gedachten is dat Purmerend haar bijzondere kwaliteiten ontleent aan de ligging tussen maar liefst 3 bijzondere, oude polders waarvan de Beemster ook nog Unesco werelderfgoed is. Naast de kenmerkende ligging tussen de polders zien we dat de Purmerenders de binnenstad liefkozend “stadje” noemen.

Het logo

Met de verschillende stakeholders samen hebben we de volgende criteria afgesproken: een logo dat niet te dicht, maar ook niet te ver af staat van het gemeentelogo. Voor het logo is door een brede vertegenwoordiging van ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele en maatschappelijke instellingen en andere betrokken gekozen. Het design is een open en fris basisdessin dat de polders symboliseert. Met verschillende vullingen die staan voor het verschillend gebruik van de polders (verschillende soorten veeteelt en landbouw). Het grid kan daarnaast ook gevuld worden met foto’s of andere vormen binnen de vlakken. Het grid is gebaseerd op de oude kaart van de Beemster. Het is een abstracte vertaling van ‘stadje tussen de polders. Omdat we een dynamisch logo hebben ontwikkeld, kun je steeds verschillende gebruikersgroepen oproepen tot een activiteit in de binnenstad.

Hoe nu verder?

De volgende stap is dat we het verhaal van de binnenstad gaan versterken. Dit doen we door bijvoorbeeld begin 2024 de eerste onderdelen van de aankleding openbare ruimte plaatsen in de binnenstad. Die aankleding sluit aan bij het verhaal van de binnenstad, we letten er bijvoorbeeld op dat de beplanting duidelijk de seizoenen markeert. Eind dit jaar staat de lancering van het bidbook gepland, om nieuwe concepten voor de binnenstad aan te trekken. Ook worden er per seizoen evenementen georganiseerd die aansluiten bij het verhaal van de binnenstad door verschillende stakeholders zoals de Laag Hollandse makersmarkt van Bureau Toerisme Laag Holland.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wilt u meer weten over hoe de Brand Values, het logo en de merknaam tot stand zijn gekomen? Of heeft u naar aanleiding van dit verhaal vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Ga naar purmerend.nl/binnenstad voor meer informatie over programma Binnenstad.

Contact

Wilt u meer weten over het verhaal van de binnenstad of heeft u vragen? Mail dan naar programmabinnenstad@purmerend.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.