Spelregelkaart Nekkerzoom

Op 21 april 2022 heeft de raad de motie ‘Visie Nekkerzoom’ aangenomen. Hiermee heeft de raad opdracht gegeven om samen met bewoners, bedrijven en gebruikers van het gebied een visie voor de inrichting van de Nekkerzoom op te stellen. De reeds bestaande beleidsdocumenten moeten hiervoor als basis genomen worden.

Afbeelding

Aanleiding

De aanleiding voor de spelregelkaart is dat bij het beoordelen van verschillende initiatieven in de Nekkerzoom die aan de gemeente worden voorgelegd, de huidige beleidsdocumenten waaraan getoetst wordt niet allemaal eenduidig en duidelijk zijn voor het maken van keuzes.

Vervolgens is op 22 december 2022 is de raad akkoord gegaan om voor de Nekkerzoom een zogenaamde ‘Spelregelkaart’ op te stellen, waarmee de motie wordt uitgevoerd.

Spelregelkaart

De spelregelkaart is straks één beknopt document, waarin in één oogopslag de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied te zien zijn. Zoals de naam het al aangeeft bestaat de spelregelkaart uit een overzichtskaart van het gebied. Bij die kaart horen eenduidige spelregels. De kaart en de spelregels bepalen samen wat er wel en niet gebouwd of ingericht mag worden in de Nekkerzoom.

Inloopavond op 17 en 19 april

Voor bewoners en ondernemers is op 17 en 19 april een inloopavond georganiseerd. Dit is het vervolg op de door de raad aangenomen motie ‘Visie Nekkerzoom’ en het raadsbesluit om deze spelregels in een zogenaamde ‘Spelregelkaart’ op te nemen.

Tijdens de inloopavond wordt een korte introductiefilm getoond, ook staat deze hieronder. Vervolgens gaan we in gesprek over de concept-spelregelkaart en vragen om reacties.

Vervolg

Alle reacties van de inloopavonden worden door de gemeente beoordeeld of zij op de spelregelkaart kunnen worden meegenomen. Goed om te weten is dat de gemeenteraad uiteindelijk na het afwegen van alle belangen een besluit neemt over de spelregelkaart.

Alle genodigden ontvangen een brief om uit te leggen wat wij hebben opgehaald tijdens de inloopbijeenkomsten. Daarna heeft u nog gelegenheid om bij een bijeenkomst van de commissie Ruimte in te spreken en volgt er nog een inspraakprocedure. Hier kunt u schriftelijk uw reactie geven op de spelregelkaart. De reacties worden vervolgens beoordeeld door de raad. Het is de bedoeling dat de spelregelkaart in september aan de raad wordt aangeboden.

Heeft u op dit moment vragen of suggesties?

Stuurt u ons dan een nekkerzoom@purmerend.nl.