Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven.

Bij individuele ondersteuning gaat iemand u helpen om uw persoonlijke zaken op orde te krijgen en te houden. U krijgt dan hulp bij bijvoorbeeld:

  • uw administratie
  • het plannen van uw activiteiten
  • het leggen van sociale contacten en deze onderhouden
  • het vinden van leuke activiteiten in uw buurt
  • het doen van vrijwilligerswerk, dagbesteding of het volgen van een opleiding

Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie.

U komt pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt zijn.

Aanbieders

De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders contracten afgesloten voor individuele begeleiding. Bekijk welke zorgaanbieders dit zijn.

Onder voorwaarden kunt u ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf de hulp kunt inkopen bij een professional naar eigen keuze.

Kosten

  • Maakt u gebruik van de Wmo dan betaalt u een eigen bijdrage per maand. U betaalt altijd dit vaste bedrag. Ook als uw begeleider maar 1 keer is geweest. Of maar 1 keer in de maand komt. Uw maandbedrag wordt dus niet verlaagd als u minder vaak hulp krijgt.
  • Als u getrouwd bent of samenwoont en minimaal één van u nog onder de AOW-gerechtigde leeftijd is betaalt u niets.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Contact

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Loket Wmo.