Terrasvergunning

Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf en (sport)vereniging heeft u een terrasvergunning nodig.

In het Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021 zijn de regels opgenomen waar de terrassen aan moeten voldoen. Hieronder leest u daar meer over.

Houdt u er rekening mee dat als u alcohol schenkt, u altijd een geldige Alcoholwetvergunning nodig heeft.

Kosten

 • U betaalt € 86,80 aan leges voor de behandeling van de aanvraag terrasvergunning.
 • U betaalt jaarlijks precariobelasting afhankelijk van de locatie en het tijdvak van plaatsing.

Terrasvergunning aanvragen

In dit beleid zijn de regels opgenomen waar de terrassen aan moeten voldoen. Het volledige beleidsstuk staat gepubliceerd op de website van de overheid.

Het gaat bijvoorbeeld over:

 • terrasseizoen
 • regels voor de exploitatie van het gevelterras en pleinterras, terrasschotten
 • openingstijden
 • terrasmeubilair en het verzekerd opslaan van terrasmeubilair.

In het terrassenbeleid kunt u bijvoorbeeld lezen dat:

 • Het gevelterras het gehele jaar gevoerd mag worden. Het pleinterras mag van 1 maart tot en met 31 oktober gevoerd worden. Bij wijze van proef kan een winterterras geplaatst worden.
 • Terrasverwarming op zowel gas als elektra is toegestaan op het gevelterras en pleinterras.
 • Op zowel het gevelterras als pleinterras het is toegestaan om maximaal twee menuborden te plaatsen met een breedte van maximaal 0.80 meter en een hoogte van maximaal 1.70 meter.
 • Op de gevelterrassen op de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster is een terrasschot niet hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 3.50 meter. Op de gevelterrassen op andere plaatsen is een terrasschot niet hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 2.00 meter.
 • Op de pleinterrassen is het niet toegestaan om terrasschotten te plaatsen.
 • Op een winterterras is het bij wijze van proef mogelijk terrasschotten te plaatsen. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning hebben. De proef geldt tot 1 maart 2024.
 • Terrasmeubilair is maximaal 1.20 meter hoog.
 • De aanvrager van een terrasvergunning een NEN 3140 keuringsrapport over de elektrische installaties op het terras moet verstrekken.

De horeca en gemeente streven naar een goede ruimtelijke kwaliteit van het te gebruiken terrasmeubilair. In het terrassenbeleid zijn twee referentiebeelden opgenomen, namelijk:

 1. referentiebeelden A: impressie van terrasmeubilair voor de historische binnenstad Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster;
 2. referentiebeelden B: impressie van terrasmeubilair voor overige plaatsen.

U vindt de beelden bij de toelichting op artikel 12 van het terrassenbeleid.

Bij de vergunningaanvraag wordt getoetst of het voorgestelde terrasmeubilair overeenkomt met de referentiebeelden. Bij twijfel of het voorgestelde terrasmeubilair in overeenstemming is met de referentiebeelden, kan de burgemeester advies vragen. In het terrassenbeleid is genoemd welke personen advies zullen geven.

Het volledig terrassenbeleid met de referentiebeelden voor terrasmeubilair.

Bij de behandeling van de aanvraag wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Uw aanvraag moet compleet bij ons ingediend zijn. Is deze niet compleet dan krijgt u een brief waarin u leest welke gegevens ontbreken.

De wettelijke beslistermijn gaat in als de aanvraag compleet is; deze is maximaal 8 weken.

De terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verstrekt.

Het gemeentebestuur heeft besloten tot een proef met winterterrassen tot 1 maart 2024. U vraagt toestemming voor het plaatsen van een winterterras met het formulier terrasvergunning aanvragen

Daarnaast vraagt u voor het plaatsen van schotten een omgevingsvergunning aan.

In de Sanctiestrategie horeca Purmerend wordt beschreven op welke wijze er gehandhaafd wordt als er sprake is van een overtreding. In dit geval van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ga naar de Sanctiestrategie horeca Purmerend