Informatie bouw- en woonrijp maken Baanstee Noord

Op deze pagina vindt u diverse gegevens voor potentiële bouwactiviteiten op het bedrijventerrein Baanstee Noord. Deze informatie is bedoeld voor (potentiële) kopers van gronden van de gemeente Purmerend op het bedrijventerrein Baanstee Noord.

Aan de informatie zoals hieronder is opgenomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderstaande informatie geeft een algemene indruk van de situatie op het bedrijventerrein Baanstee Noord. Het kan zijn dat deze op specifieke locaties afwijkt.

  • Bedrijventerrein Baanstee-Noord wordt in fases aangelegd. Tijdens de bouwperiode is het bedrijventerrein bouwrijp aangelegd. Grote gedeelten van het terrein bevinden zich nog in de bouwrijpfase, dat het volgende betekent: Asfaltverharding is zonder banden, belijning en toplaag asfalt.
  • Nog niet overal is beplanting en zijn trottoirs aanwezig.
  • Onder de wegen is het riool al aanwezig met diverse uitleggers voor kolken en bedrijfsaansluitingen.
  • In de tijdelijke situatie zijn er nog geen afwateringskolken aangebracht. De bouwer dient rekening te houden met mogelijke wateroverlast.
  • Bij enkele kruispunten is er nog verlichting aanwezig.

Als een deelgebied grotendeels bebouwd is, wordt de infrastructuur definitief aangelegd. Dit betekent:

  • Aanleg banden, kolken en trottoirs.
  • Aanleg beplanting en aanvullende verlichting.
  • Overlaging asfalt en definitieve bebording en belijning.

In de planfase worden bouwplannen besproken in het Q-team. Na overeenstemming over welstandelijke vereisten wordt samen met de duurzaamheidscoördinator de GPR en andere verplichte formulieren ingevuld. Hierna kan men een vatbare omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Heeft u uitvoeringsgerelateerde vragen? Neem dan contact op met onze bouwbegeleider bedrijven Baanstee Noord, Cynthia van Leeuwen - Lohman, via e-mailadres bouwbegeleider@purmerend.nl of telefoonnummer 0299 452 452.

Baanstee Noord
Versie: 05-01-2024